نوشته‌ها

مدیران گوگل و توئیتر در راه کاخ سفید

رئیس جمهور آمریکا دو تن از مدیران گوگل و توئیتر را به کاخ سف…