نوشته‌ها

مدل فرایند (Process Model) چیست؟

یک فرایند کسب‌وکار (Business Process) مجموعه‌ای از فعالیت‌های جاری در سازم…