نوشته‌ها

برنامه‌نویس نوجوان، پیشنهاد گوگل را رد کرد

زولی کاهان پنج ماه پیش از پایان دبیرستان آن را ترک کرد. نه به خاطر اینکه …