چگونه یک طراح وب به جهنم می رود؟!

در این پست که از وب سایت the Oatmeal برگرفته شده است، با ذکر نمونه های واقعی به بررسی یکی از مسائل آزاردهنده ای می پردازیم که هر طراح وب گریبان گیر آن است!