مشهورترین اولین اتفاقات در اینترنت

شاید برای شما نیز جالب باشد که بدانید اولین کاربری که به فیسبوک پیوست چه کسی بود، یا اولین توییت که منتشر شد چه بود، یا اولین ایمیل در تاریخ توسط چه کسی ارسال شد. در اینجا ما شما را با اولین اتفاقاتی که در طول تاریخ اینترنت از زمانی که اختراع شده تا کنون آشنا میسازیم.

به گزارش «تابناک» اینترنت نیز همانند چرخ یکی از اختراعات تاثیر گذار تاریخ بشر بوده است و عصر جدیدی را در تاریخ رقم زده. امروز ایمیل و فیسبوک و توییتر و وب سایتها همه چیز هایی هستند که ما وجود آنها را مسلم فرض میکنیم زیرا بخشی از زندگی ما را تشکیل میدهند. اما زمانی بوده است که خبری از هیچ یک از این ها نبوده. هرچند زمان زیادی از تاریخ ارسال اولین ایمیل در تاریخ بشر نگذشته است.

در اینفوگراف زیر ما سعی کرده ایم مشهورترین اولین اتفاقات در اینترنت را برای شما تشریح کنیم:

434500_212