مراحل سئو

!رویکرد حرفه ای و دیسیپلین از ما، یک دنیا آرامش برای شما

 • ثبت سفارش

  ثبت سفارش به صورت آنلاین، پیامکی یا حضوری

 • مشاوره

  مشاوه در راستای شناسایی نیازهای شما

 • عقد قرارداد

  عقد قرارداد به صورت رسمی و مکتوب با کارفرما

 • دریافت مبلغ پیش پرداخت قرارداد

  هنگام عقد قرارداد، ۵۰% از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت دریافت می شود

 • شروع خدمات سئو

  در این مرحله، خدمات سئو شروع خواهد شد

 • رسیدن به اهداف و نتایج مورد نظر از سئو

  در این مرحله، به اهداف و نتایج مورد نظر از سئو، دست پیدا خواهیم کرد

 • تسویه حساب و دریافت مابقی مبلغ قرارداد

  در این مرحله، تسویه حساب انجام شده و ۵۰% مابقی مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد