عقد قرارداد طراحی وب سایت شهر کشاورزی

قرارداد طراحی وب سایت شهر کشاورزی (وابسته به خدمات کشاورزی پیکانی) با سارینا آنلاین منعقد گردید.

طراحی وب سایت شهر کشاورزی (وابسته به خدمات کشاورزی پیکانی) بر اساس اصول سئو و متدهای روز طراحی وب، توسط سارینا آنلاین انجام خواهد گرفت.