دادگاه فدرال آمریکا با توقیف دامنه‌های اینترنتی ایران مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی سیرکل آی دی، یک دادگاه فدرال آمریکا نظر موافق خود را با نظر موسسه آیکان در مورد عدم قابلیت توقیف دامنه های اینترنتی متعلق به کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی اعلام کرد.
موسسه آیکان که مدیریت تخصیص دامنه های اینترنتی به کشورها را در اختیار دارد، پیشتر اعلام کرده بود که دامنه های اینترنتی دارایی هایی نیستند که قابل توقیف باشند و تلاش برای مصادره دامنه های اینترنتی متعلق به کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی در قالب یک دعوای مطرح شده علیه دولت های این کشورها درست نیست.
جان جفری، مدیر موسسه آیکان در این باره گفت: «ما خوشنودیم که دادگاه به نفع ما حکم داده و اعلام کرده است که دامنه های اینترنتی دارایی های قابل توقیف محسوب نمی شوند.» وی افزود، حکم دادگاه نشان دهنده درک فنی دادگاه و نقش دامنه های اینترنتی در فضای منحصر به فرد، جهانی و بین المللی اینترنت است.
پیشتر گروهی از شهروندان آمریکایی و رژیم صهیونیستی که مدعی اند قربانی تروریسم شده اند، نزد دادگاه فدرال، دادخواست توقیف دامنه های اینترنتی متعلق به کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی را ارائه کرده بودند.
دادگاه فدرال پس از طرح این دادخواست، دستور ضبط دامنه های ایرانی را صادر کرده بود تا در روند بررسی حقوقی، تغییر و تصرفی در آنها صورت نگیرد. اما آیکان با تسلیم دفاعیه ای فنی خواستار لغو این دستور دادگاه شده بود.