خطوط اختصاصی پیامک

با مخاطبان خود، اختصاصی در ارتباط باشید!

خطوط اختصاصی ارسال و دریافت پیامک

خطوط اختصاصی با قیمت های استثنائی، پرداخت تنها یک بار، با مالکیت دائمی

 • دریافت پیامک

  دریافت پیامک با خطوط اختصاصی از تمامی اپراتورهای تلفن همراه

 • ارسال پیامک

  ارسال پیامک از خطوط اختصاصی به تمامی اپراتورهای تلفن همراه

 • استفاده از امکانات ویژه پنل کاربری

  برگزاری مسابقات، نظرسنجی و استفاده از سایر امکانات ویژه پنل های کاربری

 • طرف قرارداد با تمامی اپراتورها

  تهیه خطوط اختصاصی از تمامی اپراتورهای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۰۲۱ به شکل ۶ رقمی تا ۱۴ رقمی

 • شماره رند یا معمولی

  امکان تهیه خطوط اختصاصی با شماره های رند یا معمولی

 • مالکیت دائمی

  عدم دریافت مبلغ سالیانه برای خطوط اختصاصی ارسال و دریافت پیامک