جنتی: شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب آزادانه فعالیت می‌کنند

علی جنتی در خصوص مهلت تعیین شده از سوی کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ برای ساماندهی به شبکه های اجتماعی، گفت: شبکه های اجتماعی هم اکنون در حال فعالیت هستند و آزاد کارشان را انجام می دهند.

به گزارش ایتنا از مهر، این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: نظر شورای عالی فضای مجازی بر این است که شبکه هایی که مخاطب انبوه دارند و فعالیت می کنند، به فعالیتشان ادامه دهند.

وی افزود: به جز مواردی که مورد تخلف باشد و جلوی آن گرفته می شود سایر شبکه های اجتماعی موبایلی آزادانه فعالیت خواهند کرد.

به گزارش مهر، هفته گذشته وزارت ارتباطات بار دیگر برای ساماندهی مصادیق مجرمانه در فضای شبکه های اجتماعی از قوه قضائیه مهلت خواست.

علی جنتی وزیر ارشاد همچنین در حاشیه نشست با اصحاب هنر نیز یادآور شده است: رئیس جمهور دستور باز بودن شبکه های اجتماعی پرطرفدار را داده است. آقای روحانی اعتقادش این است که شبکه هایی که به صورت انبوه مورد استفاده قرار می گیرد فیلتر نشود.