تعداد کاربران اینترنت در سال جاری به سه میلیارد نفر می رسد

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعداد مشترکان پهن باند موبایل نیز در سطح جهان به ۲.۳ میلیارد نفر خواهد رسید؛ انتظار می رود که ۵۵ درصد از این مشترکان از کشورهای در حال توسعه باشند.

در این گزارش پیش بینی شده است پهن باندِ موبایل همچنان پررشدترین بخش بازار باقی می ماند و نرخ رشد آن در سال ۲۰۱۴ دورقمی خواهد بود.

پهن باند موبایل در کشورهای در حال توسعه با بالاترین سرعت در حال رشد است. در سطح جهان نفوذ پهن باند موبایل تا پایان سال جاری به ۳۲ درصد می رسد که این رقم تقریبا دو برابر نرخ نفوذ در سال ۲۰۱۱ است.

نفوذ پهن باند موبایل در کشورهای توسعه یافته به ۸۴ درصد خواهد رسید.انتظار می رود این نرخ رشد در سال جاری ۲ برابر کشورهای توسعه یافته باشد.