تاسیس شورای مشاوران برای توسعه تجارت الکترونیکی

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای تدوین شاخص‌های تجارت الکترونیکی و گردشگری الکترونیکی به بلوغ رسیده‌ایم لذا تاسیس شورای مشاوران برای توسعه تجارت الکترونیکی ضروری است همچنین یکی از مباحث مهم در توسعه تجارت الکترونیکی، فرهنگ است چراکه اگر فرهنگ استفاده از آن را یاد نگیریم دچار چالش‌های زیادی می‌شویم.

به گزارش ایتنا از ایسنا، علی‌اصغر توفیق در نشست هم اندیشی ملی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی بر ضرورت آینده نگری در این بخش تاکید کرد و اظهار کرد: بحث ایجاد زیرساخت‌ها بسیار مهم است و باید بدانیم که این بخش از زیرساخت‌ها برای چه حجم از مبادلات باید آماده شوند و آیا زیرساخت‌های موجود کفایت می‌کند یا خیر؟

آموزش الکترونیکی از موارد مهم در توسعه تجارت الکترونیکی
وی با تاکید بر این‌که باید بگیریم از زیرساخت‌های فراهم‌شده استفاده کنیم، گفت: بحث آموزش الکترونیکی از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود و آن را به سطوح پایین‌تر نیزگسترش دهیم تا سهم لازم از تجارت دنیا را داشته باشیم.

توفیق ادامه داد: اگر می‌خواهیم در صنعت و تجارت الکترونیکی کار کنیم باید این موضوعات را به صورت کاربردی به مدارس و دبیرستان‌ها ببریم.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت با بیان اینکه استفاده از تجارت الکترونیکی فرهنگ مناسب می‌خواهد و همزمان با آموزش و زیرساخت باید به آن توجه شود، اظهار کرد: اعتمادسازی، موضوع مهم بعدی در تجارت الکترونیکی است و نکته بعدی پیدا کردن مخاطبان و شناسایی آن‌ها است.

وی در عین حال تاکید کرد: هرچه مخاطبان بیشتر باشند توسعه نیز سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

کشورمان مرحله‌ تامین زیرساخت‌ها را پشت سر گذاشته است
همچنین سید حسین پاریاب،، دبیر کل انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران در این هم اندیشی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد حجم تجارت الکترونیکی در دنیا مربوط به معاملات B2B است، گفت: براساس شاخص‌های سازمان ملل وضعیت کشورمان از نظر زیرساختی قابل قبول است ولی این زیرساخت‌ها باید به روز رسانی شود.

وی ادامه داد: کشورمان مرحله‌ تامین زیرساخت‌ها را پشت سر گذاشته و به بحث کاربرد رسیده است ولی انتظار داریم از این سرمایه‌گذاری به صورت بهینه استفاده شود.

خروج از اقتصاد تک بعدی با صنعت گردشگری
مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین صنایعی که در کشور می‌تواند منجر به خروج از اقتصاد تک بعدی شود، صنعت گردشگری است، تاکید کرد: در این زمینه مزیت نسبی در دنیا داریم ولی تاکنون از فرصت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم.