امکان جدید نقشه گوگل، تعیین فاصله حقیقی بین دو نقطه

گوگل یک امکان جدید دیگر به سرویس پیشرفته نقشه گوگل (Google Maps) اضافه کرده که شامل فاصله واقعی بین دو نقطه روی نقشه است.

این سرویس جدید فعلا روی نسخه دسک‌تاپ نقشه گوگل قابل دسترس است.

پیش از این نقشه گوگل در هنگام استفاده از امکان مسیریابی فاصله بین دو نقطه را مشخص می‌کرد اما این امکان فقط فاصله از طریق پیمودن مسیر را نشان می‌داد. به عنوان مثال وقتی شما فاصله دو نقطه را در نقشه گوگل مسیریابی می‌کردید آن را ۳.۵ کیلومتر  نشان میداد در حالی که ممکن بود فاصله واقعی بین دو نقطه ۳ کیلومتر بوده باشد.

حالا کاربران نسخه دسک تاپ گوگل مپز می‌توانند فاصله حقیقی بین دو یا چند نقطه را پیدا کنند که می‌تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. این امکان حتی در حالتی که هیچ خیابان یا مسیری وجود نداشته باشد هم کاربرد دارد به عنوان مثال در هنگام پیاده روی در طبیعت یا …

کاربران حتی میتوانند اشکال مختلف بامزه روی نقشه بکشند و بعد اندازه طول مسیر را مشخص کنند.

برای استفاده از این امکان باید روی نقشه گوگل کلیک کنید و سپس با کلیک راست “measure distance.” را انخاب کنید. سپس با انتخاب نقطه دیگر روی نقشه فاصله دو نقطه نمایان می‌شود.