افزایش ۱۰ ریالی تعرفه پیامک

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی

پیرو قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ ، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان پیامک وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

شایان ذکر است بنا بر ابلاغ رسمی اپراتور ایرانسل و همراه اول مبلغ فوق الذکر از ابتدای سال ۹۴ اعمال و شامل ارسال پیامک از موبایل و مشتریان سامانه های پیام کوتاه نیز می گردد.

ضمنا این شرایط می بایست از اول فروردین ماه اعمال گردد، اما به واسطه احترام به حقوق مشتریان، افزایش از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه و در زمان ارسال، اعمال شده است.

مستندات این قانون در لینک های زیر موجود می باشد:

ابلاغیه مصوبه مجلس شورای اسلامی

ابلاغیه همراه اول به اپراتورهای پیامکی

ابلاغیه ایرانسل به اپراتورهای پیامکی