جشنواره زمستانه خدمات پیامک سارینا آنلاین

جشنواره زمستانه خدمات پیامک سارینا آنلاین

feel_magic_winter(12)  جشنواره زمستانه خدمات پیامک سارینا آنلاین feel magic winter12

زمستان ۹۳ با سارینا آنلاین

به اطلاع می رساند، در جهت کسب رضایت هر چه بیشتر شما عزیزان، در جشنواره زمستانه سارینا آنلاین، به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به ثبت نام و تهیه پنل های کاربری پیامک سارینا آنلاین در سطوح مختلف نمایند، یک خط اختصاصی پیامک به شرح ذیل (با مالکیت دائمی، بدون نیاز به پرداخت مبلغ جهت تمدید سالیانه) اختصاص داده می شود.

  • پنل های کاربری پیامک ۱ ستاره تا ۴ ستاره: خط اختصاصی ۱۴ رقمی
  • پنل کاربری پیامک ۵ ستاره: خط اختصاصی ۱۳ رقمی
  • پنل کاربری پیامک ۶ ستاره: خط اختصاصی ۱۲ رقمی
  • پنل کاربری پیامک ۷ ستاره: خط اختصاصی ۱۰ رقمی